۰

ساعت کاری

شنبه تا پنج شنبه --- ۰۹ الی ۲۰

ساعت کاری

شنبه تا پنج شنبه --- ۰۹ الی ۲۰

ایمیل

m.s.etemadi@gmail.com

ایمیل

m.s.etemadi@gmail.com

اطلاعات تماس

۰۹۱۴۱۱۴۲۷۱۰
۰۴۱۳۵۲۴۶۸۷۰

اطلاعات تماس

۰۹۱۴۱۱۴۲۷۱۰
۰۴۱۳۵۲۴۶۸۷۰

آدرس

تبریز، انتهای خیابان دانش سرا، نرسیده به تقاطع منصور، پلاک ۱۲۸، فروشگاه اعتمادی

آدرس

تبریز، انتهای خیابان دانش سرا، نرسیده به تقاطع منصور، پلاک ۱۲۸، فروشگاه اعتمادی


فروشگاه اعتمادپله فروشگاه اعتمادپله
فروشگاه اعتمادپله